Wiki

> Wiki

Denne Wiki-en er bygget med tre hoveddeler: FAQ, Person og Verktøy:

  • FAQ (Frequently Asked Questions). Her finner du svar på spørsmål som ofte stilles (Ofte Stilte Spørsmål) som ikke handler om person og verktøy. Du ser hovedkategoriene nedenfor.
  • Person gir svar på spørsmål som "hvem kan noe om.. ?" og "hvor får jeg hjelp til å ..?"
  • Verktøy gir svar på spørsmål som "hvordan kan jeg..?". Verkøy er delt opp i maskinvare ("dingser", hardware) og programvare (software)