Formål

MOOCAHUSET er en forlagsfunksjon for publisering av kvalitetssikrede digitale læreverk og kompendier rettet mot brukere i og utenfor utdanningsinstitusjonene til bruk etter modellen for "omvendt klasserom" på institusjonelt, nasjonalt og internasjonsalt nivå. I dette inngår publisering av et større antall åpent tilgjengelige læringsobjekter.

MOOCAHUSET organiserer egen opplæring og utviklerstøtte gjennom PISA-kurset, som bygger på PISA-modellen, og LæreVerkStedet som er en kollegaorientert veiledningsordning innad i kurset. Tidligere PISA-deltakere kan også delta i LæreVerkStedet

PISA-modellen er en dialog- og veiledningsorientert tilnærming til kvalitetsutvikling av læreprosessen på to nivåer. Første nivå presenterer nytt stoff for studentene med utgangspunkt i deres situasjon (P) og gir tilpassede digitalt og analogt organiserte oppgaver og  retningslinjer (I og S). Andre nivå består av strukturerte analysemekanismer med bruk av samfunnsfaglige metoder og stor-data "Learning Analytics" for trinnvis forbedring av publikasjonene og deres bruk.

MOOCAHUSET er organisatorisk plassert i Læringssenter og bibliotek, og organiseres som et partnerskap med andre enheter. Ressursbruken dekkes av partnerne og fra HiOA sentralt i form av kvalifisert persontid og pengebidrag.

MOOCAHUSET bruker Open edX-plattfornen med bruk av LTI for samspill med andre løsninger som Canvas, Office 365 og bruk av læringsobjekter i bl.a. Bibsys DLR og FILM.HIOA.NO. Løsningene evalueres i 2020.