Organisering

Her er en kort gjennomgang av MOOCAHUSETs aktiviteter:


Tiltaket startet i 2013 med bevilgning fra Norgesuniversitetet [presentasjon] som et utviklingsprosjekt etter en grundig godkjenningsprosess i rektoratet. Vi er nå organisert som et partnerskap mellom Læringssenter og bibliotek og Fakultet for helsefag  ved Høgskolen i Oslo og Akershus og arbeider gjerne med flere partnere.

Ledelse

MOOCAHUSET er et tiltak under LATINA/lab. Det er forankret i en avtale nellom Læringssenter og bibliotek og Institutt for naturvienskapelige helsefag av 01.06.2016. Fra 01.08.2016 har tiltaket denne styringsstrukturen (med utvidelse med Asbjørn Seim fra 15 04.2017):

 • styringsgruppe:
  • bibliotekdirektør Lars Egeland
  • dosent Helge Høivik (leder)
  • studieleder Trude Myhrer
  • instituttleder Kaare Magne Nielsen
  • digitaliseringsdirektør Asbjørn Seim
 • referansegruppe er styringsgruppa med utvidelser 

Legg igjen en kommentar