Om modellen

PISA-modellen

PISA-modellen har fire deler:

  • Presentasjon som er korte videoer, tekst, stillbilder, PDF-filer, lydopptak osv som kan erstatte eller supplere forelesninger.
  • Pedagogisk Programmert Interaksjon som er online quizzer, læringsstier, faglige spill, simlueringer o.l. som studentene løser på datamaskin alene eller i grupper.
  • Pedagogisk Organisert Samhandling som er gruppearbeid, øvelsr under veiledning, framføringer, ekskursjoner, sanntids diskusjoner, studentdrevet produksjon, publisering og samskriving (f.eks. diskusjonsforum,  blogg/wiki, digital fortelling, ebok), felles utviklings- og forsknings-aktiviteter osv.
  • Analyse der vi spør; Hva skjer egentlig når studentene jobber online og offline? Hvordan kan vi lage bedre tekster, oppgaver, videoer og opplegg generelt? Hvordan kan studentene lære bedre?

Les mer i Kari Gerhardsen Vikestads kronikk i Khrono 4. Juni 2016 og i et bokkapittel (under utgivelse).

TILBAKEMELDINGSLØKKER

En forutsetning for inividuell og organisasjonsorientert læring er systematisk bruk av erfaring. I det kan en støtte seg på litteraturstudier og både kvantitative og kvalitative undersøkelser.

Analyse-delen i PISA-modellen inngår i en tilbakemeldingsløkke som skal ha direkte følger for hvordan undervisningsressursene utformes og brukes. A-en i PISA-modellen bør derfor forstås som et vesentlig ledd. Det er ikke noe som klistres på til slutt, men inngår i en sirkulær prosess.

 

 

Det er viktig nok at den som lager et læreverk og holder et kurs får tilbakemelding fra sine studentene. Siktemålet er også mer omfattende. Tilbakemelding hører med i det generelle systemet for kvalitetssikring og ansvarliggjøring. Tilbakemeldingsløkker basert på analyse skal bidra til at..

  • .. det institusjonelt og nasjonalt orienterte kunnskapsforrådet i form av digitale læreverk blir bedre egnet og lettere tilgjengelig for studenter og praktikere
  • .. studenter og lærere som enkeltpersoner, og i enda større grad samlet sett, blir dyktigere til å utvikle gode læringsressurser og læringsstrategier
  • .. faglige nivåer (emner, fag og studier) og institusjonelle nivåer (institutt, faktultet.  støtteenheter, institusjonen selv) arbeider kvalifisert og kunnskapsbasert med egen kvalitetsutvikling
  • .. lærere og andre fagpersoner har god mulighet til karriereutvikling i stigen 1.lektor/dosent og som merittert lærer

Forankring i praksis

I PISA-modellen legger vi særlig vekt på tilbakemeldingsløkkene og deres praktiske konsekvens på lavere nivå som det enkelte læreverk, kurs og emne. Dette skal ha slik systematikk og konsekvens at det kan prege institusjonen som helhet.