Interaksjon (PPI)

Pedagogisk Programmert Interaksjon bygges ved hjelp av online quizzer, læringsstier, faglige spill, simlueringer o.l. som studentene løser på datamaskin alene eller i grupper.