P-I-S-A

PISA er en pedagogisk modell for digitale læreverk og omvendte klasserom,- flipped classrom. Vi bruker publiseringssystemet Open edX i samspill med andre programvarer som Canvas, Office 365 osv. PISA er også tittel på et kurs som MOOCAHUSET arrangerer sammen med HiOA-Akademiet.

PISA-kurs høst 2017

Høsten 2017 arrangeres det to kurspakker med disse samlingsdatoene (alle rom i Pilestredet 46). Se mer om dette.

Dersom du vil delta eller få vite mer om disse kursene, gå til HiOA-Akademiets sider  Der finner du også lenke til på påmeldingsskjema

Online-kurs + LæreVerkSted

Et PISA-kurs er en "pakke" som krever 50 timers arbeidsinnsats og består av et online-kurs (på minimum 10 timers arbeid), 5 samlinger (20 timer) i LæreVerkStedet og eget arbeid i ytterligere 20 timer. Resultatet av dette arbeidet bør være

  • enten digitalt læreverk som i prinsippet understøtter minimum 30 timers studentarbeid (minst 1 studiepoeng)
  • eller digitalt kompendium på 10-30 timers arbeid for deltakerne.

LæreVerkStedet har her vist seg å være en nøkkel. Det er et MakerSpace som kombinerer produktivt arbeid med nettverksbygging og nye initiativer innad i etablerte miljøer og på tvers av dem.