IN:Code 2017

Når en publiserer på Internett kan en nå studenter og kolleger i hele verden. Selv om det finnes gode oversettelsesmaskiner, må en likevel legge til rette med tanke på språk, studievaner og andre lokale konvensjoner.

MOOCAHUSET legger spesiell vekt på ehelse der vi kombinerer helsefag og informasjonsteknologi. Her har vi utviklet det godkjente og engelsk-språklige utdanningstilbud Elearning-4-Health på 5 studiepoeng.

Veiledermøte med kinesiske masterstudenter i elæring på Hainan Normal University i april 2017. Møtet forberedte bl.a. seminar om elæring og helsefaglig utdanning som holdes samme sted med flere deltakere fra HiOA etterfølgende høst.

Når en utvikler design for en læringsressurs kan en derfor med fordel planlegge for slik bruk. En bør f.eks.

  • Lage lysark (PowerPoint m.v.) slik at det ikke krever mye arbeid å tilpasse dem til andre språk.
  • Transkribere videoer på norsk slik at det er enkelt å oversette denne teksten til engelsk og andre språk. Dette er også et krav i norsk utdanning med tanke på universell utforming.
  • Samarbeide med andre lokalt og internasjonalt slik at en er flere om å utvikle og bruke felles ressurser.

Nedenfor ser du eksempler på hvordan en forelesning, som opprinnelig var på norsk, har gått gjennom flere trinn for å kunne brukes internasjonalt:

  1. transkripsjon av tale er oversatt til engelsk
  2. engelsk transkripsjon er oversatt til kinesisk
  3. kinesisk transkripsjon er lest opp og lagt over opprinnelig lydspor

Eksempler:

 

Nærmere forklaring

Løsningen over er laget da en god kollega deltok med en videopresentasjon på norsk. Hun bidro så med ekstra arbeid slik at hun også holdt dette på engelsk.

Det engelske lydopptaket ble nedtegnet. Det finnes gode mekanismer for dette hos bl.a. YouTube. En kan også bruke andre programmer for å få skrevet ned teksten.

Den engelske teksten ble så oversatt til kinesisk av en utvekslingsstudent. Hun leste også inn et nytt lydspor som så ble lagt over det opprinnelige.