Bokskapet

Bokskapet er publiseringsdelen av MOOCAHUSET. Vi bidrar til at digitale læreverk og kompendier blir tilgjengelig for studentene. Du finner Bokskapet på adresse (URL)  http://bokskapet.hioa.no. .

Arbeidet støtter seg på en pedagogisk modell og et tilhørende kurs vi har kalt PISA for Presentasjon, Interaksjon, Samhandling og Analyse. PISA-kursene organiseres i samarbeid med HiOA-Akademiet.

Sammen med redaktørene arbeider vi med læringsanalyse med bruk av bl.a. analyseverktøyet Insight (adrsse http://insights.bokskapet.hioa.no)

Vi deltar også i internasjonalt samarbeid om å lage flerspråklige titler under overskriften IN:Code for International Joint Course Development.

Bokskapet bruker Open edX-plattformen i samspill med andre programvarer som Office 365 og Canvas og gjør seg nytte av åone arkiver for læringsressurser som http://film.hioa.no.

Publiseringsavtale

Før et læreverk eller kompendium publiseries i Boksakpet skal det foreligge en publiseringsavtale [PDF].Den tegnes mellom ansvarlig redaktør og Bokskapets. Det forutsettes at ansvarlig redaktør tar eller har tatt PISA-kurset.

Delingskultur

Det som publiseres i Bokskapet skal være tilgjengelig for studenter og andre. Publikasjonene gjøres derfor allment tilgjengelige med Creative Commons-lisens. Deler av stoffet kan leverer  inn mot andre plattformer via LTI (Learning Tools Interoperability).

Samtidig skal redaktører og forfattere meritteres for sine bidrag. De har bl.a. en tidsbegrenset fortrinnsrett til "klikkdata" fra eget bidrag.

Se gjerne bestemmelsene som styrer OpenStax ved Rice University [HTML].

Kvalitetsheving

Arbeidet i MOOCAHUSET skal bidra til å heve kvaliteten i det som publiseres i Bokskapet. Her er analysedelen i PISA-modellen et viktig element.

Samtidig som vi bidrar til at mange kan utvikle eget fagstoff, utvikler vi også kriterier, veiledning og system for godkjenning av det som publiseres.